SPOROČILO ZA JAVNOST

Podeljene bodo okoljske nagrade 2003

27.11.2003
Ljubljana, 25. novembra - Revija Gospodarski vestnik bo v sodelovanju z Ekološko razvojnim skladom RS v okviru projekta EKO 2003 v četrtek, 27. novembra 2003, v hotelu Metropol v Portorožu podelila okoljske nagrade 2003; nagrado za okoljski izdelek leta, okolju prijazno podjetje, za mednarodno okoljsko partnerstvo in za okolju prijazen postopek. Pred podelitvijo nagrad bo potekala okrogla miza na temo Zmanjšanje emisij CO2 in uresničevanje kjotskega sporazuma.

Že šestič se podeljujejo nagrade za okoljski izdelek leta, drugič doslej pa nagradi za okolju prijazno podjetje in za mednarodno okoljsko partnerstvo. Letos pa bodo prvič podeljene tudi nagrade za okolju prijazen postopek. Zmagovalci v vseh štirih kategorijah se bodo spomladi 2004 potegovali za evropske okoljske nagrade (European Awards for the Environment), ki jih podeljuje Evropska komisija za okolje (European Commision for the Environment Directorate-General).

Za nagrado okoljski izdelek leta 2003 se poteguje deset izdelkov v različnih kategorijah. Enako število podjetij -deset, tekmuje za naziv okolju prijazno podjetje 2003. Podjetja so morala okoljsko usmerjenost dokazati v objavljenih in širši javnosti dostopnih okoljskih poročilih, ki so jih v zadnji treh letih pripravila tudi v okviru uvajanja sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001. V kategoriji mednarodno okoljsko partnerstvo 2003 lahko tekmujejo samo projekti mednarodnega sodelovanja vsaj dveh organizacij, od katerih je ena iz Slovenije, druga pa iz tujine. V tej kategoriji tekmujejo 3 slovenska podjetja. Letos prvič se je trem kategorijam pridružila še četrta: okolju prijazen postopek, v kateri tekmujejo nove ali izboljšane proizvodne tehnologije. Pomembno je, da pripomorejo tako k večji učinkovitosti uporabljenih virov kot k manjši obremenjenosti okolja. Za naziv okolju prijazen postopek 2003 se poteguje 5 postopkov.

Letošnjo strokovno komisijo sestavljajo: dr. Maja Metelko iz zavoda za varstvo pri delu, Vesna Vidič z Ekološko razvojnega sklada RS, Darinka Pek Drapal iz podjetja PR'P, Marko Slokar, državni sekretar na MOPE, Janja Leban iz GZS, dr. Peter Novak, predsednik komisije, in Petra Marcon, vodja projekta.

V okviru dogodka EKO 2003 bo ob 18. uri okrogla miza: Zmanjšanje emisij CO2 in uresničevanje kjotskega sporazuma. S podpisom in ratifikacijo sporazuma se je Slovenija obvezala, da bo zmanjšala emisije toplogrednih plinov (TGP). V sporazumu so določena tudi glavna načela emisijskega trgovanja. Vsi upravljavci naprav, ki povzročajo emisije TGP, bodo morali pridobiti dovoljenje za izpust teh emisij. Skupaj z dovoljenjem bodo dobili tudi posebne obveznosti, brezplačne emisijske kupone in možnost trgovanja z njimi. Komu in po kakšnem ključu bo država podeljevala brezplačne emisijske kupone?

Okrogli mizi bo ob 19.30 sledila razglasitev nagrajencev.

Več podatkov o 29 tekmovalcih v štirih kategorijah je bilo objavljenih v prilogi revije Gospodarski vestnik, Okolje 2003, ki je izšla 24. novembra 2003.

nazaj
pridružene povezave
 
nazaj