Zunanja politika/Slovenija

Bručan se je učil o zdravstvu na Finskem

01.10.2006


Ljubljana, 29. september 2006 (MOREL)- Minister za zdravje Andrej Bručan z delegacijo se je udeležil prvega zasedanja Farmacevtskega foruma, ki ga organizira Evropska komisija od 28. do 29. septembra v Bruslju, in na katerem sodelujejo Evropska komisija, države članice, farmacevtska industrija, zdravstvena in lekarniška stroka, zdravstvene zavarovalnice, akademske ustanove in organizacije bolnikov na EU ravni.

 Udeležencem je bilo predstavljeno prvo poročilo o napredku na treh glavnih področjih, ki jih Forum pokriva, in sicer o  informacijah o zdravilih za bolnike, cenah in povračilu stroškov za zdravila in relativni terapevtski učinkovitost zdravil. Kljub dejstvu, da so zdravila kot industrijski izdelki v največji meri regulirana na EU ravni z uredbami in direktivami, ostajajo področja, ki jih obravnava Forum, v pristojnosti držav članic. Od Foruma si države članice do leta 2008 obetajo izmenjavo izkušenj, skupno razumevanje kritičnih točk na omenjenih področjih in postavitev usmeritev v obliki skupno prepoznanih najboljših praks. Sestanek na plenarni ministrski ravni sedaj poteka prvič, pred tem pa je delo potekalo v treh delovnih skupinah na osnovi izhodišč, ki jih je podal usmerjevalni odbor. Slovenija ima kot ena od prihodnjih predsedujočih držav svoj sedež v omenjenem odboru in delegira strokovnjake v vse tri delovne skupine. Aktivna vključitev v delovanje Foruma pa je ravno tako posledica dejstva, da se tudi sami srečujemo s pritiski prihajajočih inovativnih (tudi bioloških) zdravil, ki so lahko do stokrat dražja od klasičnih zdravil, zaradi česar smo prisiljeni iskati in uvajati varčevalne mehanizme. Izkušnje drugih držav so nam zato lahko v veliko pomoč. Nekatere možnosti, ki se pojavljajo na Forumu, smo v Sloveniji že obravnavali. Taka rešitev je npr. relativna terapevtska učinkovitost, ki smo jo upoštevali pri obravnavi koncepta medsebojno primerljivih zdravil. Minister Bručan je podprl delovanje Foruma, saj ima lahko koristne rezultate za delovanje slovenskega zdravstvenega sistema na področju zdravil in tudi za delovanje gospodarskega farmacevtskega sektorja. "Slovenija si bo prizadevala, da bodo napovedane spremembe  pri dajanju informacij o zdravilih, ki jih bo po spremembi zakonodaje lahko pripravila farmacevtska industrija,  pod ustreznim nadzorom pristojnih organov in da bo informiranje strogo ločeno od oglaševanja. Na področju cen si bomo prizadevali za čim prejšnjo in čim bolj učinkovito izmenjavo informacij o cenah zdravil na ravni EU, pri ocenjevanju relativne terapevtske učinkovitosti zdravil pa podpiramo ustanovitev mreže institucij na evropski ravni, ki bodo lahko podale najbolj kvalificirane ocene o dodani vrednosti zdravil in s tem omogočili njihovo primerljivost",  je v svoji razpravi še povedal minister.(konec)


 

nazaj
pridružene povezave
 
nazaj