Ljubljana, 20 julij 2021 - Atlantic Droga Kolinska je s strani Urada za zaščito intelektualne lastnine prejela odločbo o zaščiti barve Pantone 214C (magenta), ki jo že 50 let uporablja Barcaffè, na ozemlju Republike Slovenije.

Registracija barve kot blagovne znamke je dolgotrajen in zahteven postopek, saj z zaščito barve kot blagovne znamke pridobimo ekskluzivno pravico za uporabo le-te. Za registracijo je potrebno izpolniti veliko pogojev; eden izmed njih je tudi ta, da potrošnik določeno barvo poveže z izvorom blaga, tj. proizvodom. V raziskavi, ki je bila izvedena v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, je Atlantic Droga Kolinska pridobila podatke, iz katerih prepričljivo izhaja, da potrošniki barvo Pantone 214 C povezujejo z izvorom blaga, torej znamko Barcaffè. Ugotovljeno je bilo, da največji delež potrošnikov ob prikazu magenta barve Pantone 214 C pravilno prikliče Barcaffè, in sicer v kar 92,3 %, kar kaže na res visoko stopnjo prepoznavnosti v javnosti in je izjemno visoko prepoznavanje tudi  če primerjamo z znamkami na gobalnem nivoju. Izpolnjeni pa so tudi vsi ostali pogoji za registracijo barve Pantone 214 C kot blagovne znamke.

Podatki kažejo, da je bilo v EU lani od skoraj 154 tisoč registriranih znamk kot barva zaščitenih le 20. To predstavlja majhen, 0,01 odstotek vseh registracij. Najbolj znane barve, zaščitene kot blagovne znamke, so Milka, Manner, Burberry, Louboutin, Whiskas.


Nazaj