22. aprila 2002 je bila namreč izvedena predčasna delna izpolnitev obveznosti iz obveznic RS04, zaradi česar znaša nova nominalna vrednost navedene obveznice 380 EUR, skupna nominalna vrednost obveznic 101.709.280 EUR, njihova stara oznaka RS04E pa se zamenja z novo oznako RS4E. ISIN koda obveznic ostane nespremenjena. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana V Ljubljani, 24. aprila 2002
Nazaj